Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

Op naar Neutraal

De Regionale Energiestrategie (RES) vraagt om samenwerking tussen gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven om tot gezamenlijk gedragen keuzes te komen.

De Regionale Energiestrategie
Illustratie van ronddraaiende windmolen
Nieuws