27 maart 2023
Nieuws - Binnen de regio

Kansen voor Aquathermie in Holland Rijnland

Datum: donderdag 20 april 2023
Tijd: 13.00u – 16.30u, inclusief napraten en borrel
Locatie: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden

Op donderdag 20 april organiseren energieregio Holland Rijnland en Hoogheemraadschap van Rijnland een bijeenkomst over aquathermie. Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming en koeling. In Holland Rijnland is er veel belangstelling voor de mogelijkheden die aquathermie biedt. Op een aantal plaatsen is onderzoek gedaan naar het potentieel van aquathermie voor verwarmen. Tegelijkertijd zien we dat het realiseren van een project met aquathermie veel voeten in de aarde heeft. Om van elkaars ervaringen te leren, organiseren we donderdagmiddag 20 april een bijeenkomst waarin we een voorbeeld tonen van een gerealiseerd project. Met elkaar nemen we drie regionale projecten onder de loep om te leren van elkaars ervaringen, te ontdekken waar kansen liggen en te zien welke belemmeringen we het hoofd moeten bieden.

Voor wie?

Deze bijeenkomst richt zich op gemeenten, energiecoöperaties en professionals die zich bezig houden met aquathermie in Holland Rijnland.

Graag tot ziens op 20 april!

Programma

12.30u Inloop
13.00u Opening, welkom en kennismaken
13.30u Presentatie gerealiseerd project aquathermie
13.50u Introductie drie projecten uit de regio
14.15u Uiteen in drie groepen om aan de hand van een gestructureerd gesprek te analyseren wat er is gebeurd, wat er is gelukt en waar de moeilijkheden zitten. Waar zitten knelpunten en hoe kan je die het hoofd bieden?
15.30u Presentatie uitkomsten en reflectie door een panel van deskundigen
16.15u Vervolgafspraken en afsluiting

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Hoogheemraadschap van Rijnland. Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Het Hoogheemraadschap is goed bereikbaar met de trein en het OV. Er zijn maar enkele parkeerplekken. Het wordt daarom afgeraden om met de auto te komen.

Contact

Wij ontmoeten je graag op 20 april! Heb je op dit moment vragen of opmerkingen? Mail ons gerust.

Ga naar het aanmeldformulier.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.