Besluitvorming RES 1.0

Alle dertien gemeente, de Provinciale Staten en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben ingestemd met de ambities van de Regionale Energiestrategie. Daarnaast deden zij voorstellen om de plannen te verbeteren via moties en amendementen.

Hier vind u alle besluiten, moties en amendementen.

Hier vindt u alle besluiten, moties, amendementen en het advies van de programmaraad.

Hier vindt u de verslagen van de PHO+ Energie vergaderingen.