Proces

In april 2021 is de RES 1.0 Holland Rijnland opgeleverd. De maanden er na heeft er besluitvorming over plaats gevonden. In 2021, 2022 en begin 2023 vindt de uitwerking en uitvoering van de RES plaats. Uiterlijk 1 juni 2023 dient er een RES 2.0 opgeleverd te worden. Momenteel wordt gewerkt aan de procesplanning tot medio 2023.

Proces