11 juli 2022
Nieuws - Binnen de regio

In 2027 eerste warmte van WarmtelinQ in Holland Rijnland

Op maandag 11 juli 2022 hebben minister Jetten voor Economische Zaken en Klimaat en Gasunie het startsein gegeven voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. Dit is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven verbindt met Den Haag.

De verwachting is dat de aanleg van de leiding in 2025 start en dat de eerste warmte in het najaar 2027 aan Leiden wordt geleverd. Naast het convenant maakt ook een overeenkomst tussen Gasunie en Vattenfall de aanleg van de leiding mogelijk. Vattenfall neemt warmte af uit het warmtetransportnet. Uiteindelijk kunnen via deze nieuwe leiding zeker 50.000 woningen van het aardgas af en duurzaam worden verwarmd.

In de energietransitie van Holland Rijnland is het belangrijk dat WarmtelinQ wordt aangelegd, Liesbeth Spies voorzitter Regionale Energie Strategie: ‘Met de komst van WarmtelinQ naar onze regio, komt het gebruik van duurzame warmte voor veel huishoudens dichterbij. We hebben er met elkaar hard aan gewerkt en zijn trots op de overeenkomst die vandaag wordt gesloten. Een goede stap voorwaarts in de energietransitie voor Holland Rijnland.’

Bestaande en nieuwe warmtenetten

WarmtelinQ is een ondergrondse warmte-transportleiding waar meerdere afnemers, zoals energieleveranciers, en duurzame warmtebronnen op aan kunnen sluiten. Het tracé van de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt als eerste aangelegd. De aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden is een volgende stap in het warmtetransportsysteem in Zuid-Holland. Het warmtetransportnet heeft voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van warmte te voorzien.

Warmte uit Rotterdamse haven

De warmte is vooral afkomstig van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Deze warmte komt vrij bij (industriële) processen en gaat nu vaak ongebruikt de lucht in. Door deze warmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden.

 

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.