Planning

Op dit moment werken we aan de RES 1.0 en een verdere uitwerking van de planning van de RES 2.0.

Grove planning RES van 2016 tot en met 2023

Tekstversie van de afbeelding

De RES in Holland Rijnland stap voor stap

 • 2016: Klimaatakkoord Parijs
 • 2017: Energieakkoord Holland Rijnland
 • dec. 2019: Nationaal Klimaatakkoord, opdracht voor RES
 • maart 2020: opstellen Concept RES
 • 1 juni 2020: Inleveren (tussentijdse) Concept RES, Planbureau Leefomgeving (PBL) maakt analyse
 • 1 okt. 2020: Verdere analyse PBL en advies NP RES
 • 1 febr. 2021: PBL klaar met doorrekening Concept RES en advies
 • febr.-maart 2021: Opstellen Definitieve RES
 • april-juni 2021: Besluit Definitieve RES door gemeenten, provincie en hoogheemraadschap
 • 1 juli 2021: RES 1.0 klaar, start uitvoering
 • 1 juli 2023: aanpassing RES, iedere twee jaar