Concept RES

Hier vindt u alle stukken van de Concept RES Holland Rijnland en de webinar die hierover gegeven is.

Webinar Concept RES 29 april 2020

Op 29 april vond het eerste Holland Rijnland webinar plaats, met als thema de Concept-RES. De webinar kunt u hier bekijken.

In onderstaand Excel document treft u de vragen (inclusief antwoorden) die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld. Dit overzicht is verder aangevuld met (raads)vragen vanuit de diverse partner gemeenten.


Webinar concept RES 29 april 2020

Concept RES en bijlagen

De overheidspartners binnen de regio Holland Rijnland hebben de Concept Regionale Energiestrategie opgeleverd. De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin de regio uiteenzet hoe het regionaal invulling geeft aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. U kunt de Concept RES en bijlagen hieronder inzien.

Kansenkaart zon en wind Holland Rijnland

Wensen- en Bedenkingen

De Concept RES is in april 2020 voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Verenigde Vergadering en Provinciale Staten voor wensen en bedenkingen. Deze wensen en bedenkingen hebben wij meegenomen bij de RES 1.0. Hieronder ziet u alle wensen en bedenkingen die de regio heeft ontvangen inclusief een samenvattend Excelsheet. U vindt hier ook het advies van de Programmaraad.