PlanMER

Hieronder treft u eerste de definitieve PlanMER, de samenvatting en de bijbehorende bijlagen. Daaronder treft de Concept Plan MER, de samenvatting en alle bijlagen bij de concept PlanMER. Als laatste vindt u de aan het begin van het traject van de PlanMER opgestelde Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de nota van beantwoording op de zienswijzen die daarop zijn ontvangen en het advies van de Commissie mer op de NRD.