21 mei 2021
Nieuws - Binnen de regio

RES Holland Rijnland geeft energiebesparing prominente plek

Niet alle RES-regio’s hebben energiebesparing en mobiliteit opgenomen in hun RES. Holland Rijnland wel en is hierdoor voorloper. Het nationaal programma RES (NP RES) zet de regio daarom in de etalage. Op de NPRES-site lees je hoe Holland Rijnland dat aanpakt en staan tips voor andere regio’s. Je leest het hier https://regionale-energiestrategie.nl/praktijkvoorbeelden/1960968.aspx?t=Energiebesparing-slimme-manier-om-minder-energie-te-hoeven-opwekken


Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.