15 december 2020
Nieuws - Binnen de regio

Een proactieve houding bij het plaatsen van laadpalen

Nu is het nog vaak zo dat u zelf een laadpaal aan moet vragen, anders wordt er geen laadpaal geplaatst. Dit gaat echter veranderen. Verschillende gemeenten zijn nu aan het experimenteren met het (laten) plaatsen van laadpalen zonder dat hier een concreet verzoek van inwoners achter ligt. Dit noemen we proactief laadpalenbeleid. Achter dit proactieve laadpalenbeleid gaat een hele wereld schuil, want het plaatsen van laadpalen doen de gemeentes natuurlijk niet zonder een plan. 

Proactief en planmatig 
“Voor een tijdige uitrol van laadinfrastructuur zijn prognoses zeer belangrijk, stelt Ron de Bruijn, senior adviseur Slimme en Schone Mobiliteit van de provincie Zeeland en regiocoördinator van de NAL. “Enkele jaren geleden hebben we gemeenten ervan bewust gemaakt dat het aantal elektrische rijders elk jaar verdubbelt. Dan moet je laadpalen proactief en planmatig gaan plaatsen op basis van prognoses om de gebruikers op tijd te bedienen. Op basis van de prognoses hebben we met hulp van een adviesbureau nader bepaald waar de laadvoorzieningen kunnen komen. Dit resulteerde in laadpaalplankaarten op wijk- en straatniveau.” 

Versnelling van plaatsing laadpalen
Rob Kösters, beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente Middelburg, ziet in de praktijk nog een belangrijk voordeel van de laadpaalplankaarten. “Als je een laadpaal realiseert per aanvraag, moet je daarvoor telkens een aparte procedure doorlopen voor een verkeersbesluit. Met behulp van de kaart nemen we in Middelburg nu één verkeersbesluit voor 300 laadpunten tegelijk die we de komende jaren gaan uitrollen. Vooraf vergt het extra denkwerk samen met de netbeheerder om de locaties te bepalen, maar het besluitvormingsproces daarna zal veel sneller gaan.” 

Positieve ervaringen in Alphen aan den Rijn
In Alphen aan den Rijn merken ze al hoe efficiënt een laadpaalplankaart werkt. “Op basis van de kaart kunnen laadpaalexploitanten eens per jaar laadpunten aanvragen”, vertelt Jeroen Verkade, beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente. “Wat we merken, is dat bedrijven of particulieren ons nog maar weinig apart benaderen om laadpunten aan te vragen. Voor ons is dat een teken dat we nu goed aansluiten op de groeiende laadbehoefte. Voor het verkeersbesluit kwamen ook nauwelijks bezwaren.”

Kortere doorlooptijden
Alphen aan den Rijn is onderdeel van het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland, waar Mirjam Piepenbrink projectleider Duurzame Mobiliteit is. “In 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland gesloten waaruit de werkgroep Duurzame Mobiliteit is ontstaan. Daar hebben we een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van de plankaarten, omdat proactief werken tot kortere doorlooptijden leidt.” Hoewel Verkade in zijn gemeente geen klachten over vertragingen kent, merkt Piepenbrink dat dit soms wel voorkomt. “Bijvoorbeeld een tekort aan installateurs kan leiden tot een langere doorlooptijd voor plaatsing van laadpalen.” Er gebeurt dus veel, de uitvoering van de NAL komt echt op stoom! Veel gemeenten zetten stappen; de NAL-samenwerkingsregio’s ondersteunen hen daarbij – niet alleen als kennispartner maar ook met raad en daad. Benieuwd wat uw regio te bieden heeft? Kijk op de NAL-website en neem contact op met uw regio.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.