18 september 2020
Nieuws - Binnen de regio

Duurzame mobiliteit in de praktijk: Leiden gaat goed!

In Holland Rijnland zijn tal van initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen van onze mobiliteit. Deze initiatieven brengen wij graag bij u onder de aandacht. Hier leest u wat er in Leiden allemaal al gebeurt om de stadslogistiek te verduurzamen.

Gagoed in Leiden

In Leiden is er de ‘Leiden gaat Goed’ campagne. Deze campagne is gestart om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig en gezonde wereld. Met de Goedcampagne laat Leiden zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ook duurzame mobiliteit draagt bij aan een schonere leefomgeving.

Zero emissie stadslogistiek

Leiden werkt aan Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) in 2025.  ZES houdt in dat in 2025 de binnenstad van Leiden alleen nog maar emissieloos bevoorraad wordt.  Leiden wil dit doel bereiken door vooral samen te werken met ondernemers.  Zij proberen hen te betrekken door  informatie te verstrekken, inspirerende voorbeelden te laten zien en een platform te bieden. De intentie is het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken, en gezamenlijk de invoering van een emissievrije zone voor goederenvervoer in de binnenstad van Leiden in 2025 voor te bereiden. Zie voor meer informatie onderstaande infographic.
In de week van de European Mobility (16 tot en met 22 september) wordt de intentieverklaring ‘Zero Emissie Stadsdistributie’ door vertegenwoordigers van de gemeente Leiden en ondernemersorganisaties ondertekend. De ondertekening vindt plaats op 21 september tijdens het ZES festival, waar ook inspirerende voorbeelden te zien zijn, Meer informatie over dit festival vindt u op: www.gagoed.nl/zes-festival-21-september-op-de-beestenmarkt-/. De ondertekening is het startschot voor drie werkgroepen die aan de slag gaan met de aandachtsgebieden communicatie, goederenoverslagpunten en stimuleringsmiddelen voor emissievrije transportmiddelen.  

Goed voorbeeld, doet goed volgen

De komende jaren gaat Leiden samen met ondernemers, leveranciers en vervoerders op zoek naar slimme oplossingen voor duurzame bevoorrading en bedrijfsafvalinzameling. Denk aan het gebruik van elektrische wagens, boten of bakfietsen. Maar ook aan goede locaties voor goederenoverslag en kluisjes voor pakketjes. Er zijn inmiddels al meerdere goede initiatieven van ondernemers die bijdragen aan een schonere, Leidse binnenstad. Het bedrijf Logi Connekt heeft een groot magazijn en maakt gebruik van elektrisch vervoer om vanuit het industrieterrein de Grote Polder, Zoeterwoude, diverse producten zero emissie te leveren. Door alle producten centraal te bundelen in de HUB van Logi Connekt wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de bevoorrading.

Een ander inspirerend voorbeeld is de start-up InzamelHelden. InzamelHelden halen dagelijks afval op bij onder andere particulieren, winkels en kantoren. Dit doen zij doormiddel van een elektrische bakfiets. Dit zorgt voor minder vervuilende vrachtwagens waardoor dit een bijdrage levert aan een schoner milieu. In diverse steden, waaronder Leiden is InzamelHelden actief.

 


Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.