29 augustus 2018
Inspiratie Zon op daken

Zonnepanelen lelijk? Hoeft niet!

Zonne-energie maakt een enorme opmars in Nederland door. Ongeveer een half miljoen huishoudens bezitten zonnepanelen en dat aantal zal de komende jaren flink stijgen, want van de huiseigenaren die nog geen panelen hebben overweegt 44 procent ze aan te schaffen. Dat bleek onlangs uit een onderzoek van energiebedrijf Essent.

Hoewel Nederland goed is in het opwekken en ontwerpen van zonne-energie en -panelen, wordt er op dat gebied in ons land amper geproduceerd. Dat gebeurt vooral in China, waar de producenten overheidssteun ontvangen. Door Nederlandse ondernemers wordt de concurrentiestrijd met Azië grotendeels gemeden, maar niét door het Haagse bedrijf Exasun van Michiel Mensink (algemeen directeur) en Jan-Jaap van Os (financieel directeur).

Toen de ondernemers het bedrijf zo'n zes jaar geleden begonnen, richtten ze zich met name op een speciale technologie die kon worden toegepast in zonnige landen. ,,Maar uiteindelijk liepen we vast op de ontwikkeling van bepaalde componenten", vertelt Michiel Mensink. ,,Wél zagen we de behoefte aan fraai uitziende zonnepanelen groeien. Met de ervaring die we hadden opgedaan in de sector, we wisten welke machines het beste waren en op welke manier de levensduur van zonnepanelen verhoogd kon worden, hebben we de focus verlegd naar het ontwerpen en ontwikkelen van esthetische zonnepanelen."

Zonnepanelen waren tot die tijd altijd lelijk, stelt Mensink. ,,Bovendien zijn ze dusdanig groot, dat er vaak maar een paar op één dak geplaatst kunnen worden: het is dan vrijwel onmogelijk om een maximaal rendement te behalen en een gebouw energieneutraal te maken. Daar wilden we verandering in brengen."

Ypenburg

In een klein kantoor in Den Haag beginnen Mensink en Van Os, die beiden een technische opleiding aan de TU Delft hebben afgerond en ervaring hebben opgedaan in het opzetten van bedrijven, aan het onderzoek naar mooie, innovatieve zonnepanelen die lánger meegaan dan producten die tot dusver op de (Chinese) markt zijn gebracht. Al snel verhuist Exasun naar een pand in Rijswijk en sinds 2016 is er een kantoor inclusief grote productieruimte aan de Laan van Ypenburg in Den Haag.

De zonnepanelen die Exasun na vier jaar onderzoek en ontwikkeling sinds 1,5 jaar produceert en op daken van onder meer huizen, bedrijven, kantoren en scholen plaatst, gaan twee keer zo lang mee als ieder ander paneel, vertelt Mensink tijdens een rondleiding door de fabriek. ,,We maken panelen van glas die dankzij de langere levensduur en een hogere opbrengst de laagste stroomkosten hebben."

Eerst werden de panelen alleen uitgevoerd in egaal zwart en rood, inmiddels komen daar steeds meer kleuren bij. Panelen in zwart en rood dienen als dakpannen of ze kunnen tussen bestaande dakpannen worden gelegd. ,,Ieder stukje dak kan worden benut", legt Mensink uit. ,,Bovendien zien ze er fraai uit op schuine daken en gevels."

Paviljoen

Aanvragen komen binnen van ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten (scholen, woningen, dagverblijven), maar ook vanuit renovatieprojecten, onder meer van sociale woningbouw. Zo werden onlangs 85 woningen in het dorp Warnsveld (Zutphen) voorzien van zwarte dakpannen. Gekleurde panelen, bijvoorbeeld in groen, geel, blauw en roze, worden in toenemende mate toegepast als gevelbeplating bij bedrijven. Onder meer het bekende duurzame paviljoen CIRCL in Amsterdam maakt er gebruikt van.

Opvallend is dat het aantal aanvragen uit Den Haag nog vrij laag is. ,,Er is weinig vraag, hoewel we op de visafslag in Scheveningen momenteel bezig zijn met het plaatsen van tweeduizend panelen. We zijn er inmiddels dus wel achter dat het belangrijk is dat de panelen goed tegen meeuwenpoep kunnen. Het lijkt wel of projectontwikkelaars en bedrijven in onze eigen stad ons nog niet zo goed weten te vinden. Hopelijk komt daar gauw verandering in."

De zonnepanelen worden volgens Mensink zeer positief ontvangen in het buitenland. ,,We krijgen veel aanvragen uit de Verenigde Staten, Canada, Italië en Duitsland", vertelt hij. ,,Dat onze panelen niet alleen goed werken in de zon, maar juist ook tegen sléchte weersomstandigheden kunnen maakt dat ze niet alleen interessant zijn voor landen met mooi weer. Ze zijn bijvoorbeeld bestand tegen hagelstenen van negen centimeter, maar ook storm, regen en sneeuw."

Investering

De productie aan de Laan van Ypenburg ligt met één gefabriceerd paneel per vijf minuten inmiddels behoorlijk hoog. De vraag is echter nog veel groter, en dus wordt de productie binnenkort flink opgeschroefd. Daarvoor is een verhuizing noodzakelijk, naar een grotere locatie. ,,Wederom in de regio", zegt Mensink, die nog niet wil verklappen waar precies. ,,We gaan de productie vervijfvoudigen, naar één paneel per minuut." Daarvoor is straks ongeveer het dubbele aantal werknemers nodig: tachtig in plaats van veertig.

De investering die Exasun onlangs kreeg van ING Sustainable Investments, energie-innovatiefonds ENERGIIQ en ABN Amro, maakt die capaciteitsuitbreiding mogelijk. ,,We zijn heel trots dat deze financiers onze technische voorsprong erkennen en ze ons de kans bieden om verder te groeien", aldus Mensink.

Doel van Exasun de komende jaren: zonnestroom goedkoper maken dan stroom opgewekt door kolencentrales. ,,Duurzame energie moet toegankelijker worden", stelt Mensink. ,,We proberen de drempel te verlagen door hoogwaardige, esthetische zonnepanelen financieel aantrekkelijk te maken. We reduceren de aanschafkosten door met een geautomatiseerd productieproces te werken, de levensduur te verlengen en zeetransport uit Azië te elimineren. We zetten de komende jaren in op een flinke groei in binnen- en buitenland."

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?