19 november 2018
Inspiratie Zon op daken

Zon op bedrijfsdaken: stroomschema

In februari 2018 organiseerden deelnemers van het Energieakkoord Holland Rijnland een bijeenkomst over zonne-energie op grote daken. Aanbieders van zonnepanelen en eigenaren van bedrijven met grote daken ontmoetten elkaar in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst kregen deelnemers informatie over regelgeving, beleid, subsidies en fiscale mogelijkheden voor zonne-energie-oplossingen. Uit een inventarisatie bij bedrijven bleek dat marktpartijen tegen verschillende belemmeringen aanlopen als het gaat om het plaatsen van een zonne-energie-installatie op het dak. Om bedrijven hierin op weg te helpen, is een stroomschema ontwikkeld, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Begin 2019 zal het schema worden aangepast aan de dan geldende regelgeving.

Stroomschema zon op bedrijfsgebouwen.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?