18 juni 2018
Inspiratie Zon op daken

Asbest gaat van het dak, zonnepaneel komt erop

De plantenverkoop gaat gewoon door, maar bestellingen blijven liggen. Bij Plantentuin Esveld in Boskoop worden diverse loodsen vernieuwd. Het asbest gaat van het dak en er komen zonnepanelen voor terug.

Vanaf 2024 is asbest op daken verboden. Voor die tijd moeten asbesthoudende daken vervangen worden. Bij Plantentuin Esveld in Boskoop gaan eigenaren Dirk en Cor van Gelderen hier binnenkort mee beginnen.

De klus gaat ruim twee weken duren. "Het is niet verstandig om tot het laatste moment te wachten'', aldus Dirk van Gelderen. "Asbestsaneerders krijgen het steeds drukker, naarmate de deadline nadert. Wij hebben dit al driekwart jaar geleden gepland. De asbestsaneerder, dakdekker en leverancier van de zonnepanelen zijn nu zo strak mogelijk op elkaar ingepland.''

Klanten zullen er niet veel last van hebben, verwachten de broers. "De winkel en de plantenkas bevatten geen asbest, dus daar zijn geen werkzaamheden. Wel ligt de handel twee weken stil.''

De wens om duurzamer te werken, was er al langer. ,,We willen zelfvoorzienend worden qua energie'', zegt Cor van Gelderen. "Zelf stroom opwekken en ook zuiniger omgaan met energie. We pakken meteen de klimaatbeheersing aan.''

Hij voorziet veel dakensaneringen in de boomteeltsector. "Zeker de helft van de loodsen van de kwekers hier bevat asbest.''

Bron - AD 2018

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?