7 februari 2019
Inspiratie Warmte

Rotterdam stemt in met uitbreiding warmtenet naar Leiden

Het warmtenet van Rotterdam wordt uitgebreid naar Leiden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt de investering in de pijpleiding van 118 miljoen. Belangrijke overweging daarbij is dat het Warmtebedrijf zonder deze investering mogelijk failliet zou gaan.

“Deze investering kan het een renderend bedrijf maken”, zegt wethouder Bonte, die het dossier overneemt van de afgetreden wethouder Visser.

Naast de coalitiepartijen steunt ook Leefbaar Rotterdam de uitbreiding van het warmtenet. “Met deze investering wordt de continuïteit van het Warmtebedrijf zeker gesteld. Deze kans moeten we ze bieden”, zegt raadslid Vreugdenhil.

Wethouder Bonte ziet twee voordelen. “Hiermee maken we het Warmtebedrijf een gezond bedrijf, tot nu toe zijn er alleen maar miljoenen verlies geleden. Verder zetten we een stap in de CO2-reductie.”

Wel zijn er risico’s, erkent hij. “We moeten boren door dijken. Daar is rekening mee gehouden in de businesscase. Ik heb er vertrouwen in dat die risico’s zo beperkt zijn dat het haalbaar is. Als het slechter uitpakt, hoort de raad dat.”

GroenLinks-raadslid Leewis ziet het als ‘onze morele plicht’ om de warmte uit de haven te delen met de rest van Nederland. “Wij hebben in de haven vijfenhalf keer zoveel warmte beschikbaar dan nodig is in de stad. Daarom is verbinding naar Leiden een logische. Daar ligt al een warmtenet.”

Leewis vraagt de wethouder om de afhankelijkheid van het Warmtebedrijf van AVR zo snel mogelijk af te bouwen. “Zolang het Warmtebedrijf afhankelijk is van AVR kunnen we het moeilijk duurzaam noemen, want AVR verbrandt afval.”

Bonte is het daarmee eens, maar wijst er fijntjes op dat het contract met het Afvalverwerkingsbedrijf nog loopt tot 2045. Afgelopen dinsdag kwam de Rekenkamer met de eerste resultaten van een onderzoek naar het Warmtebedrijf.

De PvdA drong er in een motie op aan ervoor te lobbyen het Warmtebedrijf in publieke handen te houden, een meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel. Ook worden regiogemeenten, die langs de nieuwe pijpleiding liggen, gevraagd mee te doen aan de bekostiging van het warmtenet. 

Bron: RTV Rijnmond, 7 februari 2019

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?