1 januari 2014
Inspiratie Ruimte en energie

Windturbines langs N11, A4 en A44

Leiden - De windturbines die de regio de komende jaren hoopt te bouwen in het kader van de vergroening van de energievoorziening, moeten met name langs de N11, de A4 en de A44 te komen.

Dat valt te lezen in de laatste nieuwsbrief over de voortgang rond de energietransitie in Holland Rijnland. Daarin valt ook te lezen dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan een meer gedetailleerd overzicht van de plekken waar tot 2025 windmolens en zonnepanelen kunnen worden geplaatst.

Het was al bekend dat de regio broedt op plannen voor molens en zonnepanelen langs wegen, spoorlijnen en kanalen. Daarmee hopen de gemeenten in de Leidse regio, de Alphense regio en de Duin- en Bollenstreek de komende jaren een flinke eerste stap te zetten in de richting van het lokaal en klimaatneutraal opwekken van energie.

Om aan de regionale ambities te voldoen, moeten er tot 2025 heel veel zonnepanelen worden geplaatst en moeten er ofwel 70 molens van het formaat zoals de turbines bij Heineken ofwel een kleine 300 kleinere windmolens bij komen.

Bron: Leids Dagblad, 28 februari 2019

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?