Created with Sketch.
21 januari 2019
Inspiratie Ruimte en energie

Windmolens langs snelwegen en spoorwegen oplossing voor energieneutrale regio

Windmolens langs de A4, A44, N11 en spoorwegen is zeer waarschijnlijk de beste optie om lokaal genoeg schone energie op te wekken om in Holland Rijnland te voldoen aan het klimaatakkoord.

‘Een hele forse opgave’, zo noemde burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies de energieopgave voor Holland Rijnland. De burgemeester, en portefeuillehouder energie en economie van Holland Rijnland gaf donderdagavond een presentatie aan de gemeenteraad in Zoeterwoude.

Holland Rijnland is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Het omvat de Leidse regio, regio Alphen aan den Rijn en de Duin- en Bollenstreek.

Holland Rijnland moet in 2050 energieneutraal zijn. Op dit moment verbruikt die hele regio 35 petajoule. Als tussenstap moet er in 2025 2,7 petajoule op een andere manier opgewekt worden. Holland Rijnland heeft bij de betrokken gemeenten ideeën opgehaald en komt tot de conclusie dat het opwekken van windenergie langs infrastructuur de beste optie is.

Het zou maar zo kunnen zijn dat over enkele jaren langs de A4, A44, N11 en spoorwegen en hele hoop windmolens komen te staan. Ook moet gekeken worden naar de mogelijkheden van zonneweides. Daarmee is het ‘energieprobleem’ voor 2025 in ieder geval opgelost, verwacht Holland Rijnland.

De Noordzee is geen optie volgens Spies. Dat komt omdat die windenergie is gereserveerd voor de zware industrie, zoals in Rotterdam. De energie moet dus lokaal worden opgewekt.

Volgende week heeft Holland Rijnland een overleg met de betrokken wethouders.

https://youtu.be/pcaH4zkDF0o

Unity: 25 januari 2019

Op naar Neutraal

De veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?