28 september 2018
Inspiratie Ruimte en energie

Windmolenparken blijven op subsidie draaien

 Uit de krant van 28 september 2018 - Trouw

Windmolenpark zonder subsidie, minister Wiebes van economische zaken en klimaat zei recent dat het kan, maar volgens de Algemene Rekenkamer zit het er niet in. Wiebes meldde eerder dit jaar dat er in 2022 een subsidieloos windpark in bedrijf gaat voor de kust bij Noordwijk.

In het verleden ontvingen veel windparken subsidie, omdat de kosten om groene energie te produceren hoger liggen dan die voor 'grijze' energie. Door innovatie, schaalvergroting, prijsdaling van grondstoffen, betere financieringsmogelijkheden en meer waarborgen vanuit de overheid is de prijs gedaald. De verwachting is dat het windpark bij Noordwijk tot 71 procent goedkoper is dan windparken uit 2013.

Toch kunnen ook die turbines, net als toekomstige parken, niet zonder financiering van de overheid. De windmolens op zee moeten immers aangesloten worden op het landelijke elektriciteitsnetwerk. Staatsbedrijf Tennet legt daarvoor een soort stopcontact in zee aan. Daarom ontvangt Tennet subsidie. Volgens de rekenkamer wordt ongeveer eenderde van de totale kosten van het windpark bij Noordwijk betaald met die staatssteun.

Hoewel de prijs voor de windparken zelf volgens de rekenkamer de komende jaren verder zal dalen, zullen deze aansluitkosten alleen maar hoger worden.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?