27 januari 2019
Inspiratie Ruimte en energie

Mogelijk opnieuw windmolens langs de A4 bij Zoeterwoude

Er komen mogelijk opnieuw windmolens te staan langs de A4 bij Zoeterwoude. Wethouder Ruud Bouter (PZ) ziet de plek achter La Place aan het Groene Hartplein 1 als de meest geschikte plek om windmolens neer te zetten. Bouter sluit zich hiermee aan bij het advies van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland om windmolens langs de bestaande infrastructuur te bouwen.

Om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn is het nodig om een aantal windmolen in Zoeterwoude te plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat windmolens de meest efficiënte vorm van ‘groene energie’ leveren. Zoeterwoudenaren die bang zijn dat de weilanden van het dorp vol komen te staan met windmolens stelt Bouter gerust: “we gaan natuurlijk niet alles volzetten met windmolens, inpassing in het landschap zal een belangrijke factor zijn”.

Op de Facebookpagina van VVD Zoeterwoude blijkt dat de partij de visie van de wethouder deelt: “over windmolens zijn we helder; Langs de grote infrastructuur (snelweg A4, spoorlijn Leiden-Alphen en N11) is onder voorwaarden prima, maar niet in de polder!”, aldus een woordvoerder van de VVD.

Van 2005 tot en met 2016 stonden er twee windmolens op de plek waar Bouter opnieuw windmolens zou willen plaatsen. Eigenaar Prodeon verkocht ze aan het buitenland en liet ze afbreken. Plannen van Prodeon om twee grotere windmolens terug te plaatsen zijn om financiële redenen nooit uitgevoerd.

https://youtu.be/sLiTQt9g6ZA

sleutelstad: 27 januari 2019Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?