30 juni 2018
Inspiratie Ruimte en energie

Gemeentes bulken van de groene ambities

De nieuwe gemeentebesturen bulken van de groene plannen, blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten die tot nu toe zijn gesloten.

Zo willen bijna alle gemeentebestuurders aan de slag met aardgasvrije woningen. In drie op de tien gemeentes komen speciale ‘energieloketten’ waar burgers terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Veel lokale besturen willen zelf het goede voorbeeld geven. Zo gaat Maastricht zonnepanelen plaatsen op zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen als sportcomplexen en scholen. Het openbaar vervoer in de stad moet in 2030 volledig elektrisch zijn.

Geen budget

Plannen voor de korte termijn ontbreken echter in de meeste coalitieakkoorden. Twee op de drie gemeenten hebben bovendien nog geen budget uitgetrokken voor hun plannen om te verduurzamen. ,,De doelen zijn ambitieus, maar het is zeer de vraag of de gemeentes ze gaan halen’’, stelt hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers.

Hij wijst erop dat de nieuwe gemeentebesturen een flinke kluif krijgen aan de uitvoering van het Klimaat- en Energieakkoord. In dat akkoord, dat binnen twee weken wordt gepresenteerd, wordt uitgewerkt hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen versneld gaat verminderen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Zo moeten er talloze windmolens en zonneparken worden bijgebouwd. Waar moeten die allemaal komen? Daarover houden de nieuwe gemeentebesturen zich vooralsnog angstvallig stil.

Toch is het goed dat de wethouders zichzelf ambitieuze doelen stellen, zegt Boogers. ,,Daar zijn ze op af te rekenen. Als over vier jaar blijkt dat er niks is gebeurd, slaan ze een modderfiguur.’’

Iets minder dan een kwart van de bestuurders rept amper over groene plannen, blijkt uit de inventarisatie die is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
De minst ambitieuze gemeente is Etten-Leur. De overgang naar duurzame energie wordt door inwoners ‘nauwelijks aangegeven als prioriteit’, verklaart het nieuwe college van de Brabantse gemeente in zijn coalitieakkoord.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?