6 februari 2019
Inspiratie Ruimte en energie

Burgemeester Spies: windmolen past ’t best bij snelweg

De beste plekken in deze regio om de komende jaren windmolens neer te zetten, zijn bij de snelwegen A4 (bij Zoeterwoude) en A44 en de N11 tussen Bodegraven en Leiden. Dit blijkt uit een studie van gemeenten, waaronder Alphen.

Holland Rijnland, 14 samenwerkende gemeenten waaronder Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, vragen de provincie Zuid-Holland en het Rijk nu ook om plaatsen van turbines niet steeds met regels te frustreren.

Bepalingen over vliegverkeer rond Schiphol, bescherming van natuurgebieden en veiligheid op en rond wegen maken de komst van windmolens nu vaak wettelijk onmogelijk, zegt de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. Zij is bij Holland Rijnland portefeuillehouder energie. Afgelopen jaar maakte ze een ronde langs gemeenten met de oproep mee te denken over de beste plekken voor extra windmolens.

Petajoule

Holland Rijnland heeft beloofd in 2025, vooral dankzij windmolens, 2,5 petajoule aan duurzame energie op te wekken. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks verbruik van bijna 40.000 huishoudens. Met 30 hoge windmolens (150 meter) nadert de regio volgens Spies dat doel.

Quote Je ziet enorme strijd om meters. Hoe geef je turbines, huizen én bedrijven een plek?
Liesbeth Spies

De exacte locaties voor extra windmolens zijn nu nog niet gekozen, over een jaar waarschijnlijk wel. Volgens Spies is duidelijk dat de beste kansen bij snelwegen liggen. Daar is de kans dat windmolens botsen met andere belangen kleiner en veel grond is al van overheden. Turbines langs de N207 tussen Alphen en Leimuiden of zelfs in de Zegerplas of Nieuwkoopse Plassen ziet Spies niet gauw gebeuren, zeker niet op korte termijn.

Spies noemde het plaatsen van tientallen extra windmolens eerder al een enorme opgave. ,,Je ziet in onze provincie enorme strijd om de vierkante meters. We hebben óók behoefte aan veel woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. Hoe ga je dat allemaal een plek geven?’’

Dat vraagt meer souplesse van provincie en Rijk, vindt Holland Rijnland.

Spies wil dat bij windmolenplannen ook wordt gekeken naar draagvlak onder inwoners. ,,Dan helpt het als zij kunnen meedelen in de opbrengst of als opgewekte stroom wordt benut door de lokale voetbalclub of het zwembad.’’

Zonnepanelen leveren veel minder energie op dan windmolens. ,,Zelfs al leggen we alle Alphense daken vol met panelen, dan nog halen we ons doel niet’’, benadrukt de Alphense burgemeester.

AD, 6 februari 2019

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?