28 maart 2019
Inspiratie Energiebesparing

Schooldakrevolutie start in Holland Rijnland

Woensdag 27 maart startte, onder grote belangstelling, de Schooldakrevolutie Holland Rijnland. In de aula van het Da Vinci College in Leiden spraken aanwezigen de intentie uit om de scholen in de regio te verduurzamen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van schoolbesturen (met ruim 130 locaties), gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie. 

Schooldakrevolutie Holland Rijnland is een initiatief dat aansluit bij het Energieakkoord Holland Rijnland. Het is een samenwerking van de dertien Holland Rijnland gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie. Het doel is om alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen en zicht te geven op energiebesparing. Daarnaast zit er ook een educatief aspect aan vast. Kinderen leren over duurzame energie en kunnen hier omheen projecten creëren.  Een mooi voorbeeld was het Da Vinci zelf, waar 3HAVO-leerlingen de technische haalbaarheid toetsten en 5VWO-leerlingen de financiële haalbaarheid. 

Schoolbesturen worden in dit proces begeleid, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen. Verschillende gemeenten in de regio bieden scholen ook een uitgebreide energiescan met monitoring aan en/of hebben een duurzaamheidsfonds, waar scholen gebruik van kunnen maken. 

Schooldakkaart geeft zicht op zonpotentie

De regio heeft 266 scholen, waarvan er 180 geschikt lijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Al meer dan 130 vertegenwoordigde schoollocaties zijn bereid te kijken hoe zij kunnen verduurzamen. Om de scholen een indicatie te geven van de geschikte schooldaken en de investering die nodig is voor de plaatsing van zonnepanelen, werd de Schooldakkaart gelanceerd. 

Daarna ondertekenden de school- en gemeentebesturen de intentieverklaring. Dit deden zij door ieder hun handtekening te zetten op één van de Solar schoolgebouwtjes en deze vervolgens op een plattegrond van de regio te plaatsen op de locatie van hun schoolbestuur of gemeente. Nadat alle huisjes waren geplaatst, ging het licht in de zaal uit en lichtten de huisjes op. Zo werd de impact van de Schooldakrevolutie de regio zichtbaar. 

De aanwezige bestuurders toonden zich verheugd, zoals de Leidse wethouder Paul Dirkse: ‘De samenwerking met de Schooldakrevolutie gaat ongetwijfeld onze ambitie om 180 schooldaken in Holland Rijnland te voorzien van zonnepanelen, dichterbij brengen. De schoolbesturen kunnen hiermee de eerste stap zetten naar een duurzaam schoolgebouw. Bovendien leren de leerlingen meer over de techniek van zonnestroom en over de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een beter klimaat.’

Ook Sander van der Veen, directeur Stichting Schooldakrevolutie, toonde zich aangenaam verrast met het hoge aantal schoolbesturen en gemeenten dat de intentieverklaring tekenden. ‘De schooldakrevolutie maakt verduurzamen zo makkelijk en leuk, dat er geen reden is om niet mee te doen. We gaan er dan ook vanuit dat alle 180 geschikte schooldaken benut gaan worden. Je kan leerlingen toch niet uitleggen dat je liever kiest voor grijze en dure stroom terwijl er ook groen en goedkoop binnen handbereik is.’

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?