5 november 2018
Inspiratie Energiebesparing

Informatieplicht voor bedrijven op het gebied van energiebesparing

Verbruikt u 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas? Dan bent u verplicht om rendabele energiemaatregelen te treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in erkende maatregelenlijsten opgenomen. Meer informatie? Zie het onderstaande bericht.

Informatieplicht voor bedrijven.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?