18 oktober 2018
Inspiratie Energiebesparing

Gemeente Lisse maakt energiebesparing bij bedrijven inzichtelijk

Gemeente Lisse heeft zich gecommitteerd om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. Dit doet zij door samen met Omgevingsdienst West-Holland een gratis energiescan met monitoring aan te bieden aan deze doelgroep. Gemeente Lisse heeft 20 energiescans ingekocht. Het gaat hard met de energiescans, 10 van de 20 beschikbare energiescans zijn al uitgevoerd. Meer informatie? Zie het onderstaande persbericht.

Gemeente Lisse maakt energiebesparing bij bedrijven inzichtelijk.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?