13 augustus 2018
Inspiratie Duurzame mobiliteit

We moeten meer met de fiets en het ov naar het werk

Wel concreet, gelukkig, zijn de maatregelen waarmee steeds vaker grote bedrijven de CO2-impact van hun woonwerkverkeer trachten in te perken. Energiedistribiteur Alliander, ABN Amro, bouwonderneming Strukton en de Volksbank (SNS, ASN): ze bieden hun personeel niet meer automatisch een leaseauto aan, maar kiezen, als het even kan, voor ov-jaarkaarten.

En VodafoneZiggo doet, nu het verhuist naar één groot onderkomen pal naast Utrecht CS, in een klap 500 leaseauto’s de deur uit. Vrijwel het voltallige kantoor- en winkelpersoneel krijgt daarvoor een ov-jaarkaart terug, waarmee de de telecom-kabelgigant 30 tot 35 miljoen autokilometers denkt te kunnen schrappen. Al deze bedrijven zijn lid van Anders Reizen, een soort kennisnetwerk van werkgeversorganisatie VNO/NCW, maar ook Natuur & Milieu, de NS en de Rijksoverheid, dat het autoverkeer wil terugdringen ten gunste van fiets en ov.

Natuurlijk kan niet elk bedrijf zich een toplocatie vlak naast Utrecht CS per­mit­te­ren.

Dat de ondernemingsraden van VodafoneZiggo in principe al akkoord zijn met de nieuwe vervoersplannen is een belangrijk signaal. De leaseauto, decennialang toch zeer populair bij werknemers, verliest aan glans. En dat is verklaarbaar, gezien de overvolle wegen en parkeerproblemen. Het openbaar vervoer is dan een mooi alternatief. Jongeren hechten bovendien niet meer zo aan bezit, ze delen auto’s liever, blijkt uit onderzoek.

Dat deze omschakeling van particulier naar openbaar vervoer zich bij deze grote bedrijven vrijwel rimpelloos heeft voltrokken, schept mogelijkheden, ook voor andere ondernemingen. Het wordt tijd dat die gaan onderzoeken wat zij kunnen doen om het woonwerkverkeer en het zakelijk verkeer aan te pakken. En wat de alternatieven zijn. Een duwtje in de goede richting, zoals een bonus voor de ov-reiziger/fietser en rekeningrijden voor wie toch met de auto komt, moet daarbij bespreekbaar zijn.

Natuurlijk kan niet elk bedrijf zich een toplocatie vlak naast Utrecht CS permitteren. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee werknemers met een auto naar hun werk gaan, moet ter discussie worden gesteld. Bedrijfsterreinen, die nu nog vaak lastig of helemaal niet te bereiken zijn met het ov, worden misschien beter bereikbaar als wordt samengewerkt aan alternatieven. Het wordt tijd voor nieuwe vervoersplannen. Het zou een mooi en concreet voorzetje kunnen zijn voor het later dit jaar te sluiten Nationaal Klimaatakkoord. Want dat de CO2-uitstoot door mobiliteit kan worden aangepakt, is wel duidelijk.

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?