11 september 2018
Inspiratie Duurzame mobiliteit

Aan de slag met snelladers!

In de werkgroep Duurzame Mobiliteit, onderdeel van het Energieakkoord Holland Rijnland, wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de mogelijkheden voor elektrisch rijden en laden in de regio. Om in onze regio een dekkend laadinfrastructuur netwerk te krijgen, is naast reguliere laadinfrastructuur ook snellaadinfrastructuur van belang.  Waar elektrische auto’s met een ‘normale’ laadpaal al snel 4-8 nodig hebben om de accu op te laden, kan dit bij snelladers binnen het uur.

Een eerste stap om snelladers ook binnen Holland Rijnland te realiseren is door inzicht krijgen in wat er nodig is om plekken voor snelladers te realiseren en te weten welke vraag erop ons afkomt. Om deze eerste stap te zetten is er op dinsdag 11 september 2018 een ‘workshop Snelladen’ georganiseerd in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen.

In de workshop gaven de bureaus EVConsult en Over Morgen een presentatie over de nut en noodzaak van snelladers en werd er gesproken over de laatste trends en ontwikkelingen. Uit de presentaties werd duidelijk dat het realiseren van een snellaadlocatie onder andere een ruimtelijke  opgave is onder meer door het ruimtebeslag van een snellaadstation. Na de inleiding van de bureaus werden de aanwezigen uitgedaagd om met elkaar op een kaart op zoek te gaan naar mogelijke geschikte locaties voor snellaadstations in de regio.

De workshop leverde interessante inzichten op die nodig zijn om snelladers in onze regio te realiseren en zorgde voor uitwisseling tussen de deelnemende gemeenten.Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Waarom een energieakkoord?