19 december 2019
Binnen de regio
Nieuws

Rapport 'Vraag en aanbod van energie in de regio Holland Rijnland' van Quintel

Bureau Quintel heeft de studie naar de actualisatie van de basisgegevens in Holland Rijnland ten behoeve van de RES opgeleverd.

20191219_Rapportage_Holland_Rijnland_Actualisatie_energiedata_en_potenties.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.