4/4 Uitvoering

Binnen 5 uitvoeringslijnen werken we samen om het doel te bereiken.

Created with Sketch. Lees meer

Het uitvoeringsprogramma

De deelnemers aan het Energieakkoord stellen een regionale strategie op en gaan dat gezamenlijk uitvoeren. Daarbij zoeken zij - waar mogelijk - de samenwerking met netbeheerders, energiebedrijven, bedrijfsleven en omringende regio’s. De komende periode wordt het akkoord verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Kernwoorden in de aanpak zijn: Versnellen, Opschalen en Kennisdelen.


De 5 uitvoeringslijnen waarin we samenwerken

 • Energiebesparing

  Als overheden geven wij het goede voorbeeld. We verduurzamen stapsgewijs gemeentelijke gebouwen en maken uiteindelijk al het maatschappelijk vastgoed energieneutraal. Wij zijn aanjager voor energiebesparing in de bestaande bouw en nieuwbouw.
  Bekijk de voortgang
 • Warmte

  We zoeken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening in Holland Rijnland in een toekomst zonder aardgas. Restwarmte en bodemenergie in de regio gaan we beter benutten met lokale en regionale warmteprogramma’s.
  Bekijk de voortgang
 • Ruimte en energie

  We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven voor zonnevelden en windenergie. In eerste instantie op restruimte van infrastructuur, braakliggende terreinen of op tijdelijke basis.
  Bekijk de voortgang
 • Zon op daken

  Het doel is zoveel mogelijk zonnepanelen op publieke en private daken, zoals van particulieren, bedrijven, sportverenigingen, scholen of gemeentelijk vastgoed. We werken samen met burgerinitiatieven, investeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties.
  Bekijk de voortgang
 • Duurzame mobiliteit

  We faciliteren duurzame mobiliteit en duurzame logistiek. Hierbij werken we in 2018 aan drie concrete projecten: laadpalenbeleid, autodelen en duurzaam doelgroepenvervoer.
  Bekijk de voortgang