PlanMER

Hieronder treft u eerst de Concept Plan MER en samenvatting en daarna alle bijlagen bij de PlanMER. Daaronder treft u de aan het begin van het traject van de PlanMER opgestelde Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD), de nota van beantwoording op de zienswijzen die daarop zijn ontvangen en het advies van de Commissie mer op de NRD.