Proces, planning en organisatie

Waar staan we nu? Er ligt een Concept RES. Alle publieke partners hebben hierop kunnen reageren via wensen en bedenkingen. De wensen en bedenkingen van Provinciale Staten worden verwacht op 23 september 2020.

De wensen en bedenkingen kunt u vinden de pagina documenten.

Na de zomer ligt er een analyse van alle ontvangen wensen en bedenkingen die op 23 september in PS worden behandeld. Dan hebben we tevens een eerste versie van een regionaal communicatie- en participatieplan inclusief een kaart voor duurzame opwek waarmee we het participatietraject starten. Daarnaast is er een Plan van Aanpak tot aan de RES 1.0 op 1 juli 2021. Deze stukken bespreken we in september zowel ambtelijk en bestuurlijk en in oktober in een extra vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland.

Vanaf oktober start de participatiefase in de gemeenten, waarin inwoners van de dertien gemeenten in Holland Rijnland kunnen meedenken over een aantal thema’s binnen de RES. De wijze waarop dit vorm krijgt en de invulling van de participatie is op dit moment nog niet uitgewerkt maar zal de komende maanden verder vorm krijgen. Het participatieproces van de RES wordt regionaal gecoördineerd maar kent een eigen, lokaal karakter.

Organisatie

PHO+ Energie

 • Liesbeth Spies (Holland Rijnland, voorzitter)
 • Erik van Zuylen (gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Karin Hoekstra (gemeente Hillegom)
 • Inge van der Meer (gemeente Kaag en Braassem)
 • Jacco Knape (gemeente Katwijk)
 • Fleur Spijker (gemeente Leiden)
 • Rik van Woudenberg (gemeente Leiderdorp)
 • Jeanet van der Laan (gemeente Lisse)
 • Guus Elkhuizen (gemeente Nieuwkoop)
 • Sjaak van den Berg (gemeente Noordwijk)
 • Matthijs Huizing (gemeente Oegstgeest)
 • Heleen Hooij (gemeente Teylingen)
 • Erika Spil (werkorganisatie Duivenvoorde)
 • Ruud Bouter (gemeente Zoeterwoude)
 • Thea Fierens (hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Ashley North (Omgevingsdienst West-Holland)
 • Berend Potjer (provincie Zuid-Holland)
 • Esmeralde van Vliet (Liander)

Stuurgroep Regionale Energietransitie

 • Liesbeth Spies (Holland Rijnland, voorzitter)
 • Erik van Zuylen (gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Karin Hoekstra (gemeente Hillegom)
 • Fleur Spijker (gemeente Leiden)
 • Thea Fierens (hoogheemraadschap van Rijnland)
 • Ashley North (Omgevingsdienst West-Holland)
 • Berend Potjer (provincie Zuid-Holland)
 • Esmeralde van Vliet (Liander)

Programmaraad RES Holland Rijnland

 •  Liesbeth Spies (Holland Rijnland, voorzitter)
 • Sanne Ebbinkhuijsen (Dunea)
 • Veerle Smit (Dunea)
 • Ferd Schelleman (Energiek Alphen aan den Rijn)
 • Michiel Gerritsen (Greenport Boskoop)
 • Andries Middag (Greenport Duin- en Bollenstreek)
 • Marcel van Vliet (Greenport Duin- en Bollenstreek)
 • Jan Kempers (Heineken)
 • Ben Noorlander (Holland Rijnland Wonen)
 •  Eveline Winkel (Jong RES West)
 • Thomas Dekker (Klimaat en Energie Koepel)
 • Fons Janssen (Klimaat en Energie Koepel)
 •  Esmeralde van Vliet (Liander)
 • Ton van Schie (LTO Noord)
 • Marjan Oliehoek (MBO Rijnland)
 • Bert Bakker (Milieufederatie)
 • Alex Ouwehand (Milieufederatie)
 • Huri Sahin (NP RES)
 • Arnold Tukker (Universiteit Leiden)
 • Dennis van Driel (VNO NCW-West)

Programmateam

  Programmacoördinator: Jeroen Ververs (Holland Rijnland)

  Programmasecretaris: Vere Monkhorst (Holland Rijnland)

  Projectleiders/trekkers uitvoeringslijnen:
 • Ruimte & Energie: Anka Silvertand (Alphen aan den Rijn) en Jop Kluis (Noordwijk)
 • Warmte: Martijn Romijn (Holland Rijnland)
 • Duurzame Mobiliteit: Mirjam Piepenbrink (Holland Rijnland)
 • Energiebesparing: Rommie van Rossem (Omgevingsdienst West-Holland) en Rob Heldens (provincie Zuid-Holland)
 • Communicatie en participatie: Ton van Dril (Holland Rijnland)