Proces

Op deze pagina vindt u de procesplanning van de RES 1.0.
Er ligt namelijk al een Concept RES en alle publieke partners hebben hierop kunnen reageren via wensen en bedenkingen. Op dit moment werken we aan de RES 1.0 en zijn de trajecten in de gemeenten, waarbij u als burger mee kon praten over de RES 1.0, afgesloten.

Bij het maken van de RES 1.0, werken we met vier fases. Deze vier fases hebben ieder hun eigen kenmerken en loopduur. De loopduur  van de fases ziet er als volgt uit:

  1. basis leggen                               -               t/m 1 oktober 2020

  2. participatie en uitwerking        -             1 oktober 2020 t/m 1 januari 2021

  3. uitwerking en productie            -             1 januari 2021 t/m 1 april 2021

  4. besluitvorming                            -              1 april 2021 t/m 30 juni 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste onderdelen en mijlpalen per fase.

Overzicht tijdlijn RES 1.0