Documenten

Op deze pagina staan documenten over de RES Holland Rijnland.

Concept RES en bijlagen
De overheidspartners binnen de regio Holland Rijnland hebben de Concept Regionale Energiestrategie opgeleverd. De Concept RES is de eerste stap naar een definitieve RES, waarin de regio uiteenzet hoe het regionaal invulling geeft aan de energiedoelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord. U kunt de Concept RES en bijlagen hieronder inzien.

Wensen en bedenkingen bij de Concept RES
De Concept RES is in april 2020 voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Verenigde Vergadering en Provinciale Staten voor wensen en bedenkingen. Deze wensen en bedenkingen worden meegenomen in het proces om te komen tot een RES 1.0. Hieronder treft u alle wensen en bedenkingen die we hebben ontvangen inclusief een samenvattend Excelsheet. Ook treft u hier het advies van de Programmaraad bij de Concept RES.

Webinar en Q&A Concept RES Holland Rijnland
Op 29 april vond het eerste Holland Rijnland webinar plaats, met als thema de Concept-RES. In onderstaand document treft u de vragen (inclusief antwoorden) die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld. Dit is verder aangevuld met (raads)vragen vanuit diverse gemeenten.

De volledige uitzending kunt u hier terugzien.

Rapport 'Vraag en aanbod van energie in de regio Holland Rijnland' van Quintel en notitie van Energieakkoord naar RES
Bureau Quintel heeft in 2019 de studie naar de actualisatie van de basisgegevens in Holland Rijnland ten behoeve van de RES opgeleverd. Dit rapport vormde samen met de notitie begin 2019 de basis voor de RES Holland Rijnland.