16 februari 2021
Nieuws - Binnen de regio

Schema zon op bedrijfsdaken

Schema en toelichting zonnepanelen op bedrijfgebouwen:
Schema_zon-op-bedrijfsdaken_interact-21-01-12.pdf

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.