20 december 2019
Nieuws - Binnen de regio

Notitie 'Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland'

Notitie 'Van Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland'

Deze notitie beschrijft de manier waarop de samenwerkende regiopartijen de komende periode invulling geven aan de (regionale) activiteiten rondom de energietransitie. Met andere woorden, hoe komen we van een gedragen Regionaal Energieakkoord naar een gedragen RES? De notitie verwoordt het gezamenlijke beeld van de regiopartijen van het Energieakkoord. Het biedt daarnaast inzicht in de nog te ontwikkelen producten, die ook in het kader van de RES worden voorzien. En het biedt inzicht in het proces en de organisatie van de werkzaamheden in de komende periode. 

Voor meer informatie over het achtergrond en het doel van de RES klik hier: https://wijzijnon.nl/de-region...

Illustratie van ronddraaiende windmolen

Op naar Neutraal

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.